สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 12
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 232,949
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
3 มิถุนายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
    ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
Madame Nurse Nursery(มาดาม เนอส เนอสเซอรี่)  
             เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนบรรยากาศอบอุ่นเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามวัยของเด็กเน้นการเลี้ยงดูอย่างดีเป็นพิเศษและฝึกทักษะสร้างความพร้อมให้เหมาะตามวัย เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตลอดจนการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น เพื่อเตรียมพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลต่อไป
 
 

                     
 

  
หลักการของ  Madame Nurse Nursery  (มาดาม เนอส เนอสเซอรี่)
             เพราะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเสริมสร้างพัฒนาการคือช่วง 6 ปีแรกดังนั้น มาดาม เนอส เนอสเซอรี่ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้โลกกว้างรวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท ไทยอันงดงาม เพื่อสร้างความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้  อย่างมีความสุข มาดาม เนอส เนอสเซอรี่สร้างสรรค์กิจกรรม ให้เด็กได้ร่าเริงสดใสสมวัย ร่วมทั้งเคร่งครัดในเรื่องการดูแล สุขภาพอนามัยในทุกรายละเอียดของเด็กๆ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การ ดูแลของทีมงานคุณภาพ นำทีมโดย พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล มากกว่า 25 ปี และ ผู้บริหารงานพัฒนาการเรียนรู้โดยผู้จบการศึกษาด้านครูโดยเฉพาะซึ่งท่านสามารถมั่นใจในการให้บริการที่ดีของ มาดาม เนอส เนอสเซอรี่ ได้    

   


 
    หลักเกณฑ์การสมัคร
หลักเกณฑ์การสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-        เด็กชายหรือเด็กหญิง อายุตั้งแต่ 3 เดือน – 6 ปี หรือช่วงปิดเทอมรับดูแลเฉพาะไปกลับ
หลักฐานการสมัคร
ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัครของมาดามเนอสเนอสเซอรี่
2. สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด )
3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด )
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

                                         


เวลาให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์

เปิดรับเด็กเวลา   7.00 น.      และปิดเวลา    18.00น.

 วันหยุด วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามกำหนดราชการ

***หากผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องใช้บริการ ก่อน หรือ หลังเวลาให้บริการสามารถปรึกษากับคุณครูเป็นคราวๆไปได้

                                                   


อาหารสำหรับเด็ก
อาหารกลางวัน อาหารเย็น พร้อมผลไม้  อาหารว่าง

ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เหมาะสมกับเด็ก โดยมีความหลากหลาย          

 และมีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่

                                                                   

ของใช้ส่วนตัวของเด็กนักเรียนที่ต้องนำมาเอง

นมผง  แป้งกระป๋อง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำพลาสติก (มีมือจับ) รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว

ให้ผู้ปกครองเขียนชื่อนักเรียนลงบนของใช้ส่วนตัวทุกชิ้นให้เรียบร้อย

               
    ข่าวสาร
การรับสมัคร
[10 มิถุนายน 2552 13:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7123 คนMore>>

  

http://www. madamenurse.com
ติดต่อสอบถาม โทร . 093-773-4777
Engine by MAKEWEBEASY